açılan

is. məh. Atəş açan silah, odlu silah (tüfəng, tapança). <Heydər> də neçə gündür ki yoxdur, xəbər gəzir ki, o, açılan axtarır. S. R.. . . . açılan Saylara qoşularaq, tüfəng, tapança növlərini bildirir; məs.: beşaçılan, onaçılan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • açılan solar, ağlayan güler — hiçbir durum olduğu gibi kalmaz, tersine döner anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dava görmek — açılan davaları incelemek ve sonuca bağlamak Danıştay, davaları görmek ... ve kanunlarla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • davaya bakmak — açılan davayı incelemek, araştırmak ve sonuçlandırmak Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MÜNFECİR — Açılan, söken. * Yerden kaynayıp akan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • küçə — is. 1. Nəqliyyatın və adamların hərəkəti üçün yaşayış məntəqələrində iki sıra tikililər arasındakı açıq sahə, boş yer, yol. Küçənin qarını təmizləmək. Küçəni süpürmək. İstiqlaliyyət küçəsində yaşamaq. – Kətxudalar Qəzvinin küçələrini natəmiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • el yarası onulur, dil yarası onulmaz — silahla açılan el yarası çabukça iyi olur ama kötü sözle açılan dil yarası kolay kolay kapanmaz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dəlmə — I (Ağdam, Ağcabədi, Xocavənd, İmişli, Kürdəmir) quzu saxlanılan yer. – Quzuları dəlmiyə saldım (Ağcabədi); – Körpə quzuya yer altdan dəlmə düzəlderix’ (İmişli); – Ə:, Sa:bır, quzi dəlmədədü? (Kürdəmir); – Mə:m quzumun dəlməsi yaman pisəlif… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • özüaçılan — sif. Öz özünə açılan, avtomatik surətdə açılan. Özüaçılan qapılar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yiv — is. 1. Bir şeyin digərinə girib birləşməsi üçün açılan oyuq. Çərçivə yivi. Pəncərə yivi. 2. Eyni məqsəd üçün boru və s. də açılan vintvari oyuq, cizgi. Yiv açmaq. Yivi sürtülmək. // Tüfənglərin, topların və s. nin lüləsinin içində spiral şəklində …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.